W naszej szkole możesz przygotować się i zdać egzamin telc z języka angielskiego, niemieckiego i polskiego jako obcego na poziomach od A1 do B2!

telc The European Language Certificates – jest systemem egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages.

Został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – późniejsze telc GmbH) będącą członkiem ALTE – Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej i wraz z innymi prestiżowymi organizacjami jak np. Goethe Instytut, University of Cambridge ESOL Examinations czy Alliance Française ustanawiają standardy charakteryzujące najlepsze egzaminy językowe w Europie.

Uświadamiamy sobie coraz bardziej, że Europa jest wielkim tyglem różnych tradycji  i kultur, a kluczem ich poznania i zrozumienia są języki.

Różnorodność i porównywalność są cechami charakterystycznymi egzaminów telc, są one dostępne dla 10 języków europejskich na 6 poziomach biegłości językowej: A1, A2, B1, B2, C1 i C2

DLACZEGO TELC? 

CERTYFIKAT telc można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. 

Egzamin TELC weryfikuje 4 sprawności: CZYTANIE, PISANIE, SŁUCHANIE i MÓWIENIE i na wszytskich poziomach zaawansowania składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem. Część ustna to rozmowa w danym języku.

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów. Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty telc są znane i honorowane na całej terenie Unii Europejskiej.

Zalety egzaminów telc:

 • Znane na całym świecie instytucje certyfikujące ograniczają się do jednego języka, podczas gdy telc opracowuje systemy egzaminacyjne dla
 • 10 języków zachowując te same standardy i wymagania.
 • Certyfikaty można uzyskać z 10 języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, polskiego, tureckiego i arabskiego na różnych poziomach.
 • Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin B1 z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna.

Wszystkie certyfikaty telc opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają – niezależnie od języka – identyczny zakres sprawności językowych. Certyfikaty te są opracowane wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia JęzykowegoRady Europy i w 100% odpowiadają wymaganiom tego systemu. telc uczestniczyło aktywnie w pracach Rady Europy przy jego tworzeniu.

 • W ślad za zaleceniami Rady Europy i Unii Europejskiej promujemy RÓŻNOJĘZYCZNOŚĆ – znajomość wielu języków, niekoniecznie wszystkich na wysokim poziomie biegłości
 • NIE OCENIAMY znajomości reguł gramatycznych i ilości popełnionych błędów ,ale umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów,     
 • NIE OCENIAMY wiedzy na temat języka, ale monitorujemy i oceniamy skuteczność działania
 • Administracja egzaminów jest prosta i klarowna.
 • Terminy egzaminów ustala Centrum Egzaminacyjne indywidualnie w zależnie od potrzeb.
 • Ceny egzaminów telc są konkurencyjne w stosunku do innych instytucji certyfikujących.
 • Istnieje szeroko pojęta wymiana doświadczeń pomiędzy egzaminatorami telc róznych języków w 18 krajach.
 • Egzaminy telc przeprowadzane są w Polsce od blisko 30 lat, a obecnie uczestniczy w tym programie ponad 200 uczelni wyższych, szkół językowych i innych instytucji edukacyjnych. Egzaminy na certyfikaty telc są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych.
 • Oferta egzaminów telc dotyczy nie tylko języka ogólnego, ale także specjalistycznego np. biznesowego czy technicznego
 • Egzaminy DUALNE w ofercie telc pozwalają na zdanie egzaminu na dwóch poziomach zaawansowania jednocześnie, co pozwala wyjątkową weryfikację biegłości językowej.