Szkoła Języków Obcych Europa w Kołobrzegu

Obecnie oferujemy Państwu:

Kursy języków:
angielskiego, niemieckiego

 • standardowe dla dorosłych
 • kursy dla zapracowanych
 • specjalistyczne
 • dla dzieci i młodzieży
 • dla maturzystów
 • przygotowujące do certyfikatów TELC
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia w parach

Kursy języków:
angielskiego, niemieckiego

 • standardowe dla dorosłych
 • specjalistyczne
 • specjalistyczne
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia w parach

Kursy języków:
włoskiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i polskiego dla obcokrajowców

 • standardowe dla dorosłych
 • specjalistyczne
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia w parach
Kursy języków obcych dla firm

Oferujemy:

 • dostosowanie oferty do potrzeb Państwa firmy
 • opracowanie planu kursu, po sprawdzeniu poziomu wiedzy uczestników kursu
 • odrębny kurs dla kadry kierowniczej dostosowany indywidualnie

Dodatkowe informacje:

 • zajęcia mogą odbywać się w przez Państwa wskazanym miejscu i czasie, lub w siedzibie Szkoły
 • zajęcia odbywają się w grupach do 10 osób lub w nauczaniu indywidualnym
 • kwalifikacja na dany poziom zaawansowania odbywa się na podstawie bezpłatnego testu, lub rozmowy z lektorem
 • wystawiamy świadectwa ukończenia danego poziomu
 • możliwość zakończenia kursu zewnętrznym certyfikatem TELC

Zapewniamy:

 • monitorowanie postępów uczestników kursu okresowymi testami. Stały nadzór metodyczny. Ocenę zajęć przez słuchaczy
 • fachową obsługę. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, którzy szczególną uwagę przykładają do kształtowania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.
 • bezpłatne konsultacje, biblioteczkę
 • nowoczesny program i ciągle doskonalone metody nauczania
 • materiały w cenie kursu
 • kurs w siedzibie firmy lub w salach szkoły
Oferta kursu języka niemieckiego lub angielskiego dla pracowników firm branży turystycznej
Cel szkolenia:
 • Nabycie umiejętności językowych pracowników hotelu przydatnych w codziennej pracy i obsłudze gościa obcojęzycznego.
Przykładowy ramowy program szkolenia:

MODUŁ I

HOTEL
1. Przyjęcie przybywających gości przez pracowników recepcji;
2. Usługi dla gości w czasie pobytu w hotelu;
3. Rozmowy telefoniczne;
4. Rozliczenie i pożegnanie gościa;
5. Sprawdzian kontrolny.

MODUŁ II

GASTRONOMIA
1. Obsługa gości przez pracowników gastronomii;
2. Przyjmowanie szczególnych życzeń i sugestii gości;
3. Podawanie godzin posiłków, ustalanie terminów;
4. Sprawdzian kontrolny.

MODUŁ III

TURYSTYKA
1. Usługi w zakresie turystyki;
2. Sytuacje awaryjne - choroby i dolegliwości gości hotelowych;
3. Relacjonowanie o wydarzeniach, zdarzeniach w hotelu;
4. Opis drogi w hotelu i mieście;
5. Opis hotelu i usług hotelowych;
6. Sprawdzian kontrolny.

MODUŁ IV

KORESPONDENCJA
1. Korespondencja w hotelu i biurze podróży;
2. Sprawdzian kontrolny.
Liczba uczestników szkolenia:
 • Liczba uczestników wskazana przez zamawiającego
Proponowana ilość godzin w tygodniu:
 • 2 x 90 minut
Ilość godzin szkolenia:
 • Wariant 1
  30 h lekcyjnych po 45 minut każda
 • Wariant 2
  50 h lekcyjnych po 45 minut każda
Miejsce szkolenia:
 • Miejsce wskazane przez zamawiającego lub siedziba szkoły SJO Europa
Sposób sprawdzenia efektów szkolenia:
 • Egzamin wewnętrzny pisemny i ustny
Co obejmuje cena szkolenia:
 • Dojazd trenera do Ośrodka, przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe i papiernicze dla uczestników szkolenia, sprzęt konieczny do przeprowadzenia szkolenia ( flipchart, rzutnik, ekran itp.).
Doświadczenie wykonawcy w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie przeprowadzenia podobnych szkoleń:
 • Maculewicz Consulting
  Kurs języka niemieckiego w ośrodkach Chalkozyn w Kołobrzegu i Cechsztyn w Ustroniu Morskim
  2014
 • WZDZ w Szczecinie
  Kursy języka niemieckiego i angielskiego w ramach projektu: Akademia Hotelarza dla pracowników hoteli spółki: Zdrojowa Hotels
  2014
 • WZDZ w Szczecinie
  Kursy języka rosyjskiegow ramach projektu: Akademia Hotelarza 2 dla pracowników hoteli spółki: Zdrojowa Hotels
  2014 i 2015
 • Hotel Skal Ustronie Morskie
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2016
 • Hotel Skanpol Kołobrzeg
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2016
 • Sanatorium San Kołobrzeg
  Kurs języka niemieckiego i angielskiego dla pracowników sanatorium
  2016
 • Zdrojowa Hotels
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników działu rezerwacji
  2017
 • NAT Hotel Górnik w Kołobrzegu
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2017
 • SU Bałtyk w Kołobrzegu
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2018
 • Arka Medical Spa
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2018
 • Hotel Leda Spa
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2018
 • OW Dozamel
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2018
 • Arka Medical Spa
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2018
 • Obiekty Hotelowe Północ
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2018
 • Shuum Hotel
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2019
 • Sanatorium San
  Kurs języka niemieckiego dla pracowników hotelu
  2019
Cena szkolenia:
 • Wariant 1
  3000 PLN brutto za grupę za cały kurs
 • Wariant 2
  4000 PLN brutto za grupę za cały kurs
Dodatkowo:
 • Przeprowadzenie i wydanie uczestnikom szkolenia zewnętrznego certyfikatu językowego TELC na poziomie A1: 250 PLN brutto za osobę.
Rodzaje kursów:

Standard

Liczba godzin kursu: 30 godzin lekcyjnych po 45 min

Liczba osób w grupie: do 10 osób

Opracowanie planu i programu kursu, po sprawdzeniu poziomu wiedzy uczestników kursu.

Standard Max

Liczba godzin kursu: 50 godzin lekcyjnych po 45 min

Liczba osób w grupie: do 10 osób

Opracowanie planu i programu kursu, po sprawdzeniu poziomu wiedzy uczestników kursu.

Szyty na miarę

Liczba godzin kursu: według życzeń, potrzeb i oczekiwań klienta

Liczba osób w grupie: do 10 osób

Opracowanie planu i programu kursu, po sprawdzeniu poziomu wiedzy uczestników kursu.
Close Menu