Szkolenia

Poprzez kolejne lata funkcjonowania szkoły systematycznie wzbogacamy naszą ofertę dostosowując usługi do potrzeb i wymagań klientów. Oprócz szkoleń ogólno-językowych prowadzimy kursy języka zawodowego, a także szkolenia zawodowe. Poniżej znajdą Państwo wykaz szkoleń i kursów, które znajdują się w naszej ofercie w roku 2012. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w którymkolwiek z nich prosimy o kontakt z biurem Szkoły Języków Obcych „Europa“.

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje. Chętnie przygotujemy ofertę „szytą na miarę“ Państwa oczekiwań indywidualnych lub potrzeb firmy.

Oferta szkoleń

Wszystkie zajęcia kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216)

Na życzenie klientów kursy językowe mogą się kończyć egzaminem na międzynarodowe certyfikaty TELC na odpowiednim poziomie zaawansowania: A1,A2 lub B1.
Wszystkie kursy można ze sobą dowolnie łączyć.

Na życzenie klienta organizujemy również inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, które nie są ujęte w niejszej ofercie.